Ιατρικά  υλικά, αναλώσιμα ιατρείων, εξοπλισμός νοσοκομείων, διαγνωστικά είδη, ορθοπεδικά υλικά, μεταχειρισμένα ιατρικά μηχανήματα, ιατρικά προϊόντα όπως πιεσόμετρα, θερμόμετρα,στηθοσκόπια, λαριγκοσκόπια, σύριγγες από την εταιρεία Medisun. Medical products, medical equipment, hospital consumables, doctors’ supplies   like thermometers, blood pressure gauges, stethoscopes, syringes, narthexes, examination table paper by Medisun based in Athens Greece.
 
Ιατρικά υλικά, αναλώσιμα ιατρείων, εξοπλισμός νοσοκομείων, διαγνωστικά είδη, ορθοπεδικά υλικά, μεταχειρισμένα ιατρικά μηχανήματα, ιατρικά προϊόντα όπως πιεσόμετρα, θερμόμετρα,στηθοσκόπια, λαριγκοσκόπια, σύριγγες από την εταιρεία Medisun. Medical products, medical equipment, hospital consumables, doctors’ supplies like thermometers, blood pressure gauges, stethoscopes, syringes, narthexes, examination table paper by Medisun based in Athens Greece.